Houd je vogels liever individueel of in paren?

Papagaai

Vroeger was het schrikbarend normaal om één enkele vogel te houden, zeker in Nederland, en veel houders doen dat tegenwoordig nog steeds. Deskundigen en dierenrechtenactivisten hebben er echter herhaaldelijk op gewezen dat het houden van vogels in paren alleen echt geschikt is voor de soort. Dierentuin- en gespecialiseerde dealers zijn verplicht om bij het kopen van vogels te informeren dat ze niet alleen mogen worden gehouden – maar helaas is er geen overeenkomstige wet.

Dat is de reden waarom veel mensen vandaag de dag nog steeds een enkele vogel verwerven en dit meestal om een ​​van de drie redenen doen.

Waarom veel mensen één vogel willen houden

Er zijn enkele observaties en misvattingen onder vogelhouders over hoe vogels zich gedragen in solitaire en paarhuisvesting die aanleiding kunnen geven tot de overtuiging dat het alleen houden van een vogel gewenst gedrag zou aanmoedigen en minder gewenst gedrag zou verminderen.

Kortom, het is meestal een van de drie veronderstelde redenen waarom mensen besluiten een vogel individueel te houden:

  • Vogels worden niet tam als ze in paren worden gehouden.
  • Vogels beginnen niet te praten als ze in paren worden gehouden.
  • Solitaire vogels zingen meer.

Maar als je deze redenen nader bekijkt, wordt al snel duidelijk dat ze ofwel geen basis hebben of een heel trieste.

Vogels worden niet tam als ze in paren worden gehouden

Het is fundamenteel onjuist dat vogels die in paren of koppels worden gehouden, niet tam kunnen worden. Met veel menselijke activiteit en liefde kunnen meerdere vogels die tegelijk worden gehouden tot op zekere hoogte tam worden. In principe is het juist dat een vogel die alleen wordt gehouden tammer wordt, maar de reden hierachter is een zeer trieste: in het wild hechten vogels zich hun hele leven aan een soortgenoot en brengen ze veel tijd met hen door. Alleen gehouden vogels zijn eenzaam en zullen zich alleen om die reden tot hun eigenaar wenden. Je bent op zoek naar liefde.

Vogels die in paren worden gehouden, letten op elkaar en hebben daarom minder aandacht van mensen nodig. Daarom ontwikkelen ze bepaalde gedragingen die als tam worden beschouwd minder, later of helemaal niet. Aan de andere kant zorgen ze ervoor dat mensen minder werken omdat ze elkaar gezelschap houden.

Vogels beginnen niet in paren te praten

Ook dat is gewoon niet waar. Integendeel: in paren gehouden vogels kunnen van elkaar leren en wederzijds hun woordenschat uitbreiden. Maar: Zelfs als ze praten, is het vaak een gewoonte dat vogels zich ontwikkelen omdat ze zich vervelen of eenzaam zijn en verlangen naar iets om te doen of naar liefde. Een vogel die alleen wordt gehouden, kan daarom sneller of vaker spreken en geluiden imiteren.

Solitaire vogels zingen meer

Het is inderdaad waar dat afzonderlijk gehuisveste vogels vaak meer zingen dan vogels die in paren zijn gehuisvest. In het wild zingen vogels vaak om potentiële partners aan te trekken. Vroeg of laat zal hun zang worden beloond met het vinden van een vogel van het andere geslacht bij wie ze de rest van hun leven zullen blijven. Een eenzame vogel zingt zo veel omdat hij zijn instinct volgt om een ​​partner te vinden. Op een gegeven moment zingt hij vooral uit wanhoop.

Vogels die in paren worden gehouden, laten het zingen echter niet helemaal achterwege. Het aantrekken van een partner is niet nodig als je een mannelijke en vrouwelijke vogel bij elkaar houdt. Vogels zingen echter soms alleen maar om elkaar iets te vertellen of omdat ze het leuk vinden.

Belangrijk is het wel, alleen of een paar, dat de vogels of vogels een goede kooi hebben, met alles wat voor het houden van vogels nodig is.

Houd je vogels liever individueel of in paren?
Schuiven naar boven