Definitie Business Intelligence (BI)

Business intel

Business Intelligence (BI) is het verzamelen en verzamelen van de ruwe data, die meestal op verschillende systemen in bedrijf wordt gegenereerd, in een centrale database, het verwerken en analyseren van deze data en rapportage. Het voordeel van BI-systemen voor bedrijfsanalyse ligt in het beter kunnen herkennen van verbanden door zoveel mogelijk data uit het bedrijf aan elkaar te koppelen en daaruit zakelijke conclusies te trekken.

Belang van bedrijfsinformatie

Het belang van business intelligence-systemen neemt niet alleen in grote bedrijven toe, maar ook in middelgrote en zelfs kleinere bedrijven. Efficiƫnte gegevensverwerking en -analyse en de resulterende kennis zorgen voor zakelijk succes. Ook voor het MKB gaat het erom marktontwikkelingen zo vroeg mogelijk te herkennen en daarop in te kunnen spelen.

Business intelligence-structuur

De basisbouwsteen van het business intelligence-proces zijn de ruwe data (databronnen), die zowel binnen als buiten het bedrijf worden gegenereerd. De gegevens die binnen het bedrijf worden gegenereerd, omvatten productiegegevens, verkoopcijfers, alle gegevens uit Supply Chain Management (SCM), Electronic Procurement (E-Proc.), Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) enz. De gegevens die buiten het bedrijf worden gegenereerd, omvatten bijvoorbeeld gebruikersgegevens van internet, statistische gegevens van bedrijfsverenigingen, enz. De gegevensextractie (Extract-Transform-Load), transformatie en laden van deze gegevens in het datawarehouse is hierop gebaseerd gegevens. Deze gegevens worden op hun beurt geanalyseerd met behulp van datamining en OLAP. Van deze analyses (data-analyse) worden rapportages gemaakt, die op hun beurt de besluitvormingsbasis (besluitvorming) van de managers vertegenwoordigen.

BI-tools

Business intelligence-applicaties moeten over het algemeen de volgende tools en functies bevatten: ruwe data extraheren en transformeren, getransformeerde data (ETL) kunnen laden, OLAP (met drill-down, drill-up etc.), datamining (incl. web mining) , dashboard en rapportage (ad-hoc rapportage). De toepassingsgebieden van BI-tools zijn divers. In de industrie kan business intelligence worden gebruikt om productieprocessen te analyseren en efficiƫnter te maken en bijvoorbeeld logistiek te optimaliseren. Marketing kan ook beslissende voordelen halen uit rapportage om de ontwikkeling van

Termen gerelateerd aan Business Intelligence

Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe databronnen. Operationele upstream-systemen zoals ERP-systemen, goederenbeheersystemen of CRM-systemen die de implementatie van bedrijfsprocessen ondersteunen, worden voornamelijk interne gegevensbronnen genoemd. De gegevens die hier worden gegenereerd, zijn meestal transactiegericht en hebben het detailniveau dat doorgaans vereist is voor de operationele activiteiten van het bedrijf. Externe gegevensbronnen zijn bijvoorbeeld online databases voor aandelenkoersen, valuta, geografische informatiesystemen, dvd’s of adressenbestanden.

ETL is een proces waarbij bedrijfsgegevens uit de verschillende systemen worden gehaald (extractie) en getransformeerd (transformatie) in een bepaald formaat en in de structuur van de database (in dit geval het datawarehouse) en geladen (laden). Bij complete BI-oplossingen is dit onderdeel van het gebruikte BI-platform. Dit proces verloopt automatisch voor de bedrijfsrelevante gegevens. Tijdens dit zogenaamde ETL-proces (extractie, transformatie en laden) worden de gegevens uit de verschillende systemen gehomogeniseerd, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de gegevenskwaliteit.

Definitie Business Intelligence (BI)
Schuiven naar boven