Schilderijen

Deze schilderijen zijn door Marijke gemaakt.

You are beloved

you-are-beloved

Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

You are blessed

you-are-blessed

Gezegend zij de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegen in de
hemelse gewesten in Christus (HSV)
Efeziërs 1:3

Stormen in het leven

Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
zodat de golven stil werden.
Psalm 107: 29

Praise Him

Bij U is overvloed van vreugde!
Psalm 16:11

 

Jezus is de goede Herder

De goede Herder zet zijn leven
in voor zijn schapen.
Johannes 10:11

Praise

praise

U hebt mijn klacht veranderd in een dans, 
mijn rouwkleed weggenomen,
mij in vreugde gehuld.
Psalm 30:12

 

Rejoice

rejoice

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u,
eeuwige jubel omdat u hen beschermt,
wie uw naam beminnen juichen u toe!
U zegent de rechtvaardige, HEER,
als een schild beschut hen uw genade.
Psalm 5:12,13 

De rivier van God

rivier-gods

Overal waar de rivier van God stroomt,
zal alles tot leven komen.
Ezechiël 47:9b

Op naar het Licht

op-naar-het-licht

Jezus is het Licht der wereld; wie Mij
volgt zal beslist niet in duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 8:12 (HSV)

 

De Heer is opgestaan!

de-heer-is-waarlijk-opgestaan

Thema: Pasen
Het graf is leeg!
Johannes 20

Agenda


De Bijbel bevat een geweldige boodschap voor de hele wereld: Het Evangelie van Gods genade.
Je bent van harte uitgenodigd om in een van de diensten van de Jong en Vrij gemeente hierover te horen.
Ben je ziek of heb je een andere nood: tijdens de diensten bij Jong en Vrij (Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Hellevoetsluis, Rotterdam en Sliedrecht) is er altijd gelegenheid om voor je te laten bidden.
Van harte welkom!
Voor locaties en tijden zie: agenda

» Volledige agenda